Φυσικό Αέριο

Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Φυσικού Αερίου 2019

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, καθώς τα αιτήματα ένταξης που υποβλήθηκαν στην ΕΔΑ Αττικής υπερκάλυψαν τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος. Η ΕΔΑ δίνει την δυνατότητα σε ακόμα περισσότερα νοικοκυριά της Αττικής να αποκτήσουν οικονομική και ταυτόχρονα αποδοτική θέρμανση για το σπίτι τους.  

Επιδότηση Εγκατάστασης Θέρμανσης Φυσικού Αερίου 2018

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε επιτυχώς, μετά την εξαιρετικά υψηλή ανταπόκριση των πολιτών. Η επιδότηση κάλυπτε σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρική ή αυτόνομη θερμάνση ενεργών κατοικιών, στοχεύοντας στην αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με την πιο οικονομική και ταυτόχρονα αποδοτική επιλογή.

Επιδότηση Συστημάτων Θέρμανσης στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς, καθώς εξαντλήθηκε ο προϋπολογισμός της δράσης ύψους 4.705.000 €. Το πρόγραμμα κάλυπτε όλες τις απαραίτητες δαπάνες - επιχορήγηση 100% των επιλέξιμων δαπανών- για τη μετατροπή μίας υφιστάμενης εγκατάστασης θέρμανσης πετρελαίου σε αντίστοιχη φυσικού αερίου. Απώτερος στόχος ήταν η αύξηση της διείσδυσης φυσικού αερίου σε περιοχές της Αττικής με χαμηλή τιμή ζώνης και για πολίτες - ιδιοκτήτες κατοικιών με χαμηλά εισοδήματα (δικαιούχοι ΚΕΑ), συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών. 

1. Γιατί να επιλέξω το ΦΑ στην κατοικία ή στην επιχείρηση μου;

 • Εξοικονόμηση χρημάτων καθώς το ΦΑ είναι οικονομικότερο απο το ηλεκτρικό ρεύμα και το πετρέλαιο.
 • Θέρμανση με σταθερή και μόνιμη παροχή.
 • Ζεστό νερό χρήσης και μαγείρεμα χωρίς χρόνους αναμονής.
 • Μειωμένο κόστος συντήρησης της εγκαταστάσης.
 • Η πληρωμή περιλαμβάνει μόνο την ποσότητα αερίου που καταναλώνεται.

2. Ποια είναι τα βασικά βήματα για τη σύνδεση με το δίκτυο ΦΑ;

 • Έλεγχος για την ύπαρξη ενεργοποιημένου δικτύου.
 • Υποβολή αίτησης σύνδεσης και υπογραφή σύμβασης.
 • Τοποθέτηση μετρητή και έγκριση μελέτης.
 • Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.
 • Έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης.
 • Ενεργοποίηση της τροφοδοσίας - Παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία.