Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

1. Τι είναι το ΠΕΑ;

Αποτελεί ένα αναγνωρισμένο έγγραφο από το ΥΠΕΚΑ και εκδίδεται μόνο από πιστοποιημένο Ενεργειακό Επιθεωρητή. Αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου μέσω της κατάταξης του σε μια από τις εννέα ενεργειακές κατηγορίες (από Α+ έως Η) και αναγράφει συστάσεις για την βελτίωση του.

2. Πότε απαιτείται η έκδοση του ΠΕΑ;

  • κατά τη μίσθωση του ακινήτου σε νέο ενοικιαστή,
  • κατά την πώληση του ακινήτου,
  • μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης,
  • για την ένταξη στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' οίκον".

Από 1/1/2016 η έκδοση ΠΕΑ για ακίνητα επιφάνειας μικρότερης ή ίσης των 50 τ.μ. είναι υποχρεωτική. 

3. Πότε ΔΕΝ εκδίδεται ΠΕΑ;

  • για κτίρια με χρήση ως: αποθήκη, πρατήριο υγρού καυσίμου, βιοτεχνία, εργαστήριο & βιομηχανική εγκατάσταση
  • για χώρους που δεν υπάρχει διαμορφωμένο κέλυφος (π.χ εγκαταλελειμμένα κτίρια, ημιτελή ή ασκεπή),
  • για διανομή, ανταλλαγή ή μεταβίβαση ακινήτου (π.χ γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, δωρεά εν ζωή ή δωρεά αιτία θανάτου), 
  • για ανανεώσεις υφιστάμενων μισθώσεων ακινήτων άνω των 50 τ.μ. (όταν η ημερομηνία δήλωσης της αρχικής μίσθωσης στην Δ.Ο.Υ. είναι πριν την 9/1/2012 και δεν έχει αλλάξει ο μισθωτής & τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου),
  • για ανανεώσεις υφιστάμενων μισθώσεων ακινήτων κάτω των 50 τ.μ. (όταν η ημερομηνία δήλωσης της αρχικής μίσθωσης στην Δ.Ο.Υ. είναι πριν την 1/1/2016 και δεν έχει αλλάξει ο μισθωτής & τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου).

4. Για πόσα χρόνια ισχύει το ΠΕΑ; 

Το ΠΕΑ ισχύει για 10 χρόνια. 

5. Πως χρησιμοποιείται το ΠΕΑ σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου; 

Η ύπαρξη του ΠΕΑ επιβεβαιώνεται με την καταχώρηση των αριθμών πρωτοκόλλου & ασφαλείας (που αναγράφονται στο επάνω μέρος της πρώτης σελίδας του ΠΕΑστην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

6. Η ύπαρξη αυθαιρεσίας στο ακίνητο επηρεάζει την έκδοση ΠΕΑ; 

Κατά την διάρκεια της ενεργειακής επιθεώρησης στο ακίνητο, καταγράφονται αναλυτικά όλοι οι λειτουργικοί χώροι του κτηρίου ανεξαρτήτως των όσων αναφέρονται στην οικοδομική άδεια. Επομένως, εάν υπάρχει αυθαίρετο τμήμα (π.χ. κλειστός ημιϋπαίθριος χώρος) με ενιαία λειτουργία ως προς τους υπόλοιπους χώρους του κτηρίου, θα πρέπει να καταγραφεί και να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης.