Πρόλογος


Το τεχνικό γραφείο MENERGY ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2017 από τον Γιάννη Μ. Δημάκη και δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της κατασκευής, των μελετών και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Βασικό μας στόχο αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε οικονομικές τιμές και η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου σας με υπευθυνότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό, αξιοποιώντας τη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε. 

Η ομάδα των μηχανικών


Γιάννης Μ. Δημάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π

Ενεργειακός Επιθεωρητής Β' τάξης

Μέλος ΤΕΕ (ΑΜ 138872)

Μαρία Σ. Σωτηροπούλου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Ενεργειακή Σύμβουλος

Μέλος ΤΕΕ (ΑΜ 149535)