Εξοικονομώ - Αυτονομώ


1. Πότε μια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη για το Πρόγραμμα; 

Μία κατοικία για να κριθεί επιλέξιμη, θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως φαίνεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.

β) Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει αυθαιρεσίες. Πρέπει η τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας να ανταποκρίνεται στα σχέδια της Πολεοδομίας. Διαφορετικά, ο ιδιοκτήτης πριν υποβάλλει αίτηση στο Πρόγραμμα, πρέπει να υπαχθεί στον νόμο τακτοποίησης αυθαιρεσιών και να πληρώσει τουλάχιστον το 30% του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου.

γ) Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α' ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

δ) Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Αν κάποιος δεν επιθυμεί να λάβει τραπεζικό δάνειο μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' Οίκον» αρκεί να έχει διαθέσιμο το υπόλοιπο του ποσού που απαιτείται. Τέλος, να σημειωθεί πως το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων, καλύπτεται πλήρως από το πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του.

2. Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια, που ορίζουν το μέγεθος της επιδότησης;

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, το ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα έχουν ταξινομηθεί σε 5 κατηγορίες.

Για παράδειγμα, εάν το οικογενειακό εισόδημα είναι έως 20.000€, όπως στην πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών, τότε η κύρια επιδότηση είναι 65%. Εάν η υπαγωγή πραγματοποιηθεί κατά τα έτη 2020 ή 2021 υπάρχει προσαύξηση 10% (λόγω covid-19). Τέλος εάν πραγματοποιηθεί αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β ενεργειακή κατηγορία σε ενεργοβόρες κατοικίες ενεργειακής κατηγορίας Ζ ή Η υπάρχει προσαύξηση επιδότησης κατά 10%.

3. Ποιες είναι οι ενεργειακές απαιτήσεις ένταξης του νέου προγράμματος;

1. Ενεργειακή αναβάθμιση κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες.

2. Υποχρεωτική εγκατάσταση συστήματος ζεστού νερού χρήσης με ΑΠΕ (π.χ. ηλιακός θερμοσίφωνας, αντλία θερμότητας) για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εγκατεστημένο.

4. Ποιές εργασίες καλύπτει το Πρόγραμμα; 

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων με υποχρεωτική ανακύκλωση των παλιών και δυνατότητα αντικατάστασης υαλοπινάκων σε κτίρια προστατευόμενα ή ιστορικής αξίας ή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής

2. Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους: Επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται και οι τυχόν εργασίες μικρής κλίμακας για την υποστήριξη της θερμομόνωσης (ρηγματώσεις, στεγανοποιήσεις).

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης- ψύξης

  • Επιλέξιμη παρέμβαση θεωρείται και η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών
  • Καταργείται η επιλεξιμότητα για καυστήρες πετρελαίου
  • Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

4. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ.


Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία - Επικοινωνήστε μαζί μας